Pagtuklas

Sana hindi ka mapagod hangga't nasa proseso ka ng pagtuklas.
Kahit tila matagal at napag-iiwanan sa ilalim ng kalawakan
patuloy mong hanapin ang sagot sa mga balangkas.
Kahit ang daanan mo'y batuhan at mga dawagan,
manatili ka sanang matatag kagaya ng punongkahoy sa kagubatan.
Kahit 'di ka makasabay sa mabilis na pag-usad ng mundo,
patuloy mo pa rin ihakbang ang mga paa mo,
papunta sa lugar kung saan naroon ang kasiyahan at kapayapaan .

Huwag mong hayaan na ang takot ay mamutawi sa iyong dibdib,
Mga ligalig na mistulang kumakalabog at sumasabog pagsapit ng dilim.
Sikapin mong hanapin ang liwanag kahit ang ulap ay makulimlim,
kahit malakas ang ihip ng hangin, at kahit ang ulan ay 'di natitinag.
Hayaan mong iduyan ka ng hangin hangga't kasagutan ay iyong mabatid.
Patuloy mong hanapin ang mga hinaing na isinulat mo sa buhangin,
At sa iyong pagmamasid, pagtitimpi, paglalakad, at pananalangin.
Matutuklasan mong ikaw ang tanging tugon sa mga tanong sa mga bituin.


Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about "kuliglig sa kanyang dibdib."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Writings

a winding road in the middle of a forest

Calmness

Life is hard, may you always see the beauty in it. There are many distractions around, may you always search for calmness, a quiet time to sit in silence, and just be grateful for all the underrated privileges you have, those things unseen weigh the most.
open book on brown wooden table

To all the men who choose to wait,

When you feel worthless and meaningless, may you'll be reminded that God created you for a purpose and for His glory. When you feel blue and anxious about tomorrow get rid of it, one day at a time. You don't need to have all the answers. When you feel alone, discouraged about your career, or […]
yellow and black happy birthday greeting card

It doesn’t matter

People may attack you, criticize you, or ignore you. They can crumple you up with their words, spit you out or even walk over you. But remember, whatever they do or say, you always keep your value. Frederick Imbo

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and savoring the beauty of life. And I pray that my journals will transcend into the spaces that need them the most.

Meryl Villaruel

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let's connect!