dalawampu’t-apat

'di ko mawari na darating ang panahong ito,
panahon ng pananatili at pagtuklas,
bagong yugto ang tatahakin
aaminin kong may halong kaba 
dahil 'di sigurado sa pagdating ng bukas.

heto ako nagtatanong muli sa Kanyang lilim,
inaalam Kanyang munting lihim
aking panulat tila walang tinta, 
mga salitang tila 'di magtugma,
pili't hinahanap indayog at musika sa aking tula
nguni't tila nakaidlip aking diwa.
 
Saan nga ba patungo piyesang ito?
aking mga pangarap na 'di na mahagilap
tulad ng paboritong bituin sa alapaap.
Nais lumisan at ihakbang aking mga paa
tahikin ang dulo ng karagatan,
hanggang mapunan ang mga tanong sa dibdib.


ito ang huling araw ng aking ika-dalawpu't apat  na taon sa mundong ibabaw,
bukas ay simula ng bagong kabanata ng istoryang Siya ang sumulat,
bakit nga ba mangagamba at magdududa sa Kanya na nariyan pa sa simula,
mga pangako Niyang taglay galak, pag-asa at kapayapaan.

Sa Kanya na makakagawa ng lahat. Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Writings

man sitting on mountain rock

journal prompts: adulthood

Growing up is fun too with unexpected adventures that would make you a better person. Keep seeking and learning from this life. Life is meant to live!
woman in white and black striped shirt standing on yellow sunflower field during daytime

To all the women who desire to be pursued

God knows who you need in your life. Take your time. Let’s be faithful and joyful in our season. Keep the faith! Take heart!

A Decade

A truly radical woman,

Stepping out in Faith

“A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life in Him. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”


© Copyright 2022 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa


Let’s connect!