dalawampu’t-apat

'di ko mawari na darating ang panahong ito,
panahon ng pananatili at pagtuklas,
bagong yugto ang tatahakin
aaminin kong may halong kaba 
dahil 'di sigurado sa pagdating ng bukas.

heto ako nagtatanong muli sa Kanyang lilim,
inaalam Kanyang munting lihim
aking panulat tila walang tinta, 
mga salitang tila 'di magtugma,
pili't hinahanap indayog at musika sa aking tula
nguni't tila nakaidlip aking diwa.
 
Saan nga ba patungo piyesang ito?
aking mga pangarap na 'di na mahagilap
tulad ng paboritong bituin sa alapaap.
Nais lumisan at ihakbang aking mga paa
tahikin ang dulo ng karagatan,
hanggang mapunan ang mga tanong sa dibdib.


ito ang huling araw ng aking ika-dalawpu't apat  na taon sa mundong ibabaw,
bukas ay simula ng bagong kabanata ng istoryang Siya ang sumulat,
bakit nga ba mangagamba at magdududa sa Kanya na nariyan pa sa simula,
mga pangako Niyang taglay galak, pag-asa at kapayapaan.

Sa Kanya na makakagawa ng lahat. Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about "kuliglig sa kanyang dibdib."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Writings

person in a yellow flower field during daytime

carefree day

Let your soul wander in the intricate pattern of life, and get lost in the maze until you discover new things, new people, and new dreams. Shut the noise around and fill your mind with goodness, kindness, and authenticity. Listen to your beats and discover who you are.
woman raising her hands

How Precious is His Steadfast Love

When you realized that God loves you unconditionally, it's hard not to worship Him and to testify about His great love. Oh Lord, how precious your steadfast love.
woman climbing on rocks during daytime photography

Faith over fear

Fears would always try to scream out loud but GOD is just beside me murmuring and reminding me that I am safe in His arms. I am forever safe with Him.

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Meryl Ya

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let's connect!