Papag

Hawak ang kanyang itak sa ibabaw ng papag,
masisilayan mo ang mga matang walang bagabag.
Kahit ilang dekada ng 'di makatayo,
at walang kakayahang lumakad at lumayo.
Mistulang walang poot at ligalig sa kanyang dibdib.

Naninirahan kasama ang mga niyog sa isang liblib.
Iniwan man ng karamihan, 'di pa rin natinag sa gitna ng dilim.
'Di dinalaw ng takot at pangamba sa pag-iisa,
kahit lumubog ang araw at ang ulap maging makulimlim.
Patuloy na nagtiwala kabutihan ay darating.

Tulungan mo akong maging katulad niya,
O kay sarap mabuhay na puno ng pasasalamat
walang galit at poot sa gitna ng pighati,
walang halong inggit kahit nasa laylayan at nahuhuli,
at walang anumang hinaing at daing sa kagipitan.

Sinusulit bawat paghinga.


inspired from KMJS's documentary
Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PREVIOUSNEXT

Related Writings

person using laptop computer

Thoughts @ 21

Listening It’s been a while since I touch these keys composed of letters and numbers. The sound of music on my earphones made my night complete. I miss this quiet…
couple standing on grass field mountain

Can this be love?

True genuine love can cost you something, if you love someone you need to sacrifice.
closeup photo of assorted-color book lot

God has a Purpose

It makes sense now, I don’t figure it all but I completely trust God in my life.

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Meryl Ya

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let’s connect!