Papag

Hawak ang kanyang itak sa ibabaw ng papag,
masisilayan mo ang mga matang walang bagabag.
Kahit ilang dekada ng 'di makatayo,
at walang kakayahang lumakad at lumayo.
Mistulang walang poot at ligalig sa kanyang dibdib.

Naninirahan kasama ang mga niyog sa isang liblib.
Iniwan man ng karamihan, 'di pa rin natinag sa gitna ng dilim.
'Di dinalaw ng takot at pangamba sa pag-iisa,
kahit lumubog ang araw at ang ulap maging makulimlim.
Patuloy na nagtiwala kabutihan ay darating.

Tulungan mo akong maging katulad niya,
O kay sarap mabuhay na puno ng pasasalamat
walang galit at poot sa gitna ng pighati,
walang halong inggit kahit nasa laylayan at nahuhuli,
at walang anumang hinaing at daing sa kagipitan.

Sinusulit bawat paghinga.


inspired from KMJS's documentary
Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PREVIOUSNEXT

Related Writings

person in a yellow flower field during daytime

carefree day

Let your soul wander in the intricate pattern of life, and get lost in the maze until you discover new things, new people, and new dreams. Shut the noise around and fill your mind with goodness, kindness, and authenticity. Listen to your beats and discover who you are.

Gray Space

Sometimes all you need is just a quiet walk. Allowing yourself to be at peace even in the gray space.
purple flowers on paper

To: My Future Love

Maybe, we’re in different seasons but still inhaling the same Grace.

Stepping out in Faith

“A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life in Him. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”


© Copyright 2022 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa


Let’s connect!