Papag

Hawak ang kanyang itak sa ibabaw ng papag,
masisilayan mo ang mga matang walang bagabag.
Kahit ilang dekada ng 'di makatayo,
at walang kakayahang lumakad at lumayo.
Mistulang walang poot at ligalig sa kanyang dibdib.

Naninirahan kasama ang mga niyog sa isang liblib.
Iniwan man ng karamihan, 'di pa rin natinag sa gitna ng dilim.
'Di dinalaw ng takot at pangamba sa pag-iisa,
kahit lumubog ang araw at ang ulap maging makulimlim.
Patuloy na nagtiwala kabutihan ay darating.

Tulungan mo akong maging katulad niya,
O kay sarap mabuhay na puno ng pasasalamat
walang galit at poot sa gitna ng pighati,
walang halong inggit kahit nasa laylayan at nahuhuli,
at walang anumang hinaing at daing sa kagipitan.

Sinusulit bawat paghinga.


inspired from KMJS's documentary
Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about "kuliglig sa kanyang dibdib."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PREVIOUSNEXT

Related Writings

try again

Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom. Ecclesiastes 9:10
five person by table watching turned on white iMac

keep the minutes

It's keeping their wisdom and knowledge in life. It's keeping their love for Christ. It's keeping their sweat and tears even if no one appreciates their hard work at times.
man in black jacket and blue denim jeans sitting on concrete bench

When will be my turn?

Trust Him, His grace is enough. You are not hidden, you are seen, forgiven not condemned, valued and cherished not blemished, redeemed and honored not overlooked, pursued and loved by the lovers of souls, covered by His blood and healed in Jesus Name.

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and savoring the beauty of life. And I pray that my journals will transcend into the spaces that need them the most.

Meryl Villaruel

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let's connect!