Rehas

Kasalanan nga ba nila'y may kapatawaran pa?
Kung buhay ay kanilang winakasan o dinungisan?
Sapat na nga ba ang mga bakal na harang?
Na unti-unting umuupos ng kanilang pag-asa

Dalangin nga ba nila'y maririnig pa?

Kinamuhian at tinakwil ng lipunan,
kasuklam-suklam ang tingin sa kanila,
Di man lang madatnan ng antok pagkagat ng dilim,
Nagsisiksikan sa karitong abot-sikmura  ang lamig.

Hinagpis ng pagsisisi ang umaatungaw,
mga gabing puno ng hikbing di man lang umaalingawngaw.
Pagsapit ng umaga, pilit na inaaninag ang liwanag
at sinag ng pag-asa.

HUSTISYA! silakbo ng kanilang damdamin,
ngunit 'di kayang bigkasin ng kanilang itim na mga labi.
Walang karapatang umatungal, ngunit pilit binubulong
Kalayaang nais makamtan hanggang pangarap nalang?

Lahat ng kasalanan ay may kabayaran,
Kailan sasapat ang kanilang pagdurusa?
Kapag naramdaman na nila lahat ng pighati?
O marahil kapag nalagutan na rin sila ng hininga?


Rehas na bakal,
kailan nga ba magbubukas?
Bulong ng mga kaluluwang nagpupumiglas.

 Atom  Araullo Huling Pasyente dokumentaryo

Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PREVIOUSNEXT

Related Writings

Scattered sheets of white paper covering the entire frame

Burdens

In just a blink of an eye, time moves as fast as you never imagined. You’re at the peak of confusion and frustration. You’re done with fantasy as you face…
grayscale photo of 3 women sitting on wooden bench

What matters most?

May we become the reason why someone feels safe, loved, seen, and valued.
person holding white ceramic mug

Listen to advice

It takes a community to grow as a person.

Stepping out in Faith

“A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life in Him. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”


© Copyright 2022 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa


Let’s connect!