Sayang

Sayang ang pagtingin,
kung di sasambitin.

Sana'y dumating ang tamang panahon,
na 'di mo na kailangan pang
pigilan ang damdamin
at mga saloobin na namumutawi 
sa ilalim ng iyong mga mata.

Sana'y dumating ang pagkakataon,
na kaya mo nang sambitin,
mga salitang kay tagal na binibitin,
inuusal na mga panalangin sa kalangitan.

Sana'y sa paglipas ng panahon,
matuto tayong harapin ang mga pagkakataong,
minsan lamang dumarating sa ating buhay
kahit 'di sigurado sa kalalabasan.

Sana'y dumating ang panahon,
na ang ating mga mata ay 'di na takot magtagpo,
buong tapang na haharapin at bibigkasin,
mga salitang inuusal sa hangin 
at pag-ibig na ninais dinggin.

Sana nga'y di masayang...

P. S

Inspirasyon galing kay Mr. HAN 🥺(Start Up)

Kaya sana h'wag natin sayangin ang mga pagkakataon, subukan at tahakin ang naisin kahit di sigurado at malabo. Kaya mo yan! 😊


Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about "kuliglig sa kanyang dibdib."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PREVIOUSNEXT

Related Writings

aerial view photography of group of people walking on gray and white pedestrian lane

He works on us

God works on us through each other.
person standing beside mountain

Friday Nights

The weather was gloomy, I looked outside and the gates were locked. The mood was different. I missed the aroma of your coffee, our deep conversation, and your sincere care for us. Friday nights, it wouldn't be the same as before.
woman walking on road during daytime

half-hearted

You might not be able to do it tomorrow anyway. So why not try to start now and start pouring out your heart?

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Meryl Ya

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let's connect!