Sayang

Sayang ang pagtingin,
kung di sasambitin.

Sana'y dumating ang tamang panahon,
na 'di mo na kailangan pang
pigilan ang damdamin
at mga saloobin na namumutawi 
sa ilalim ng iyong mga mata.

Sana'y dumating ang pagkakataon,
na kaya mo nang sambitin,
mga salitang kay tagal na binibitin,
inuusal na mga panalangin sa kalangitan.

Sana'y sa paglipas ng panahon,
matuto tayong harapin ang mga pagkakataong,
minsan lamang dumarating sa ating buhay
kahit 'di sigurado sa kalalabasan.

Sana'y dumating ang panahon,
na ang ating mga mata ay 'di na takot magtagpo,
buong tapang na haharapin at bibigkasin,
mga salitang inuusal sa hangin 
at pag-ibig na ninais dinggin.

Sana nga'y di masayang...

P. S

Inspirasyon galing kay Mr. HAN 🥺(Start Up)

Kaya sana h'wag natin sayangin ang mga pagkakataon, subukan at tahakin ang naisin kahit di sigurado at malabo. Kaya mo yan! 😊


Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about "kuliglig sa kanyang dibdib."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PREVIOUSNEXT

Related Writings

Reminders

May you never forget that you matter. When no one is showing up for you, keep showing up for yourself. When no one understands you, Just be patient! Maybe they are having a hard time too. If you're hurt in small things and others invalidate what you feel. Remind yourself that not all feelings are […]
a group of people holding hands on top of a tree

Genuine connection

Connection always requires authenticity, vulnerability, sincerity, and accountability.
woman holding mug in front of book

God is too good to be Unkind

God is most glorified when we are more satisfied with Him. -John Piper

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and savoring the beauty of life. And I pray that my journals will transcend into the spaces that need them the most.

Meryl Villaruel

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let's connect!