Sayang

Sayang ang pagtingin,
kung di sasambitin.

Sana'y dumating ang tamang panahon,
na 'di mo na kailangan pang
pigilan ang damdamin
at mga saloobin na namumutawi 
sa ilalim ng iyong mga mata.

Sana'y dumating ang pagkakataon,
na kaya mo nang sambitin,
mga salitang kay tagal na binibitin,
inuusal na mga panalangin sa kalangitan.

Sana'y sa paglipas ng panahon,
matuto tayong harapin ang mga pagkakataong,
minsan lamang dumarating sa ating buhay
kahit 'di sigurado sa kalalabasan.

Sana'y dumating ang panahon,
na ang ating mga mata ay 'di na takot magtagpo,
buong tapang na haharapin at bibigkasin,
mga salitang inuusal sa hangin 
at pag-ibig na ninais dinggin.

Sana nga'y di masayang...

P. S

Inspirasyon galing kay Mr. HAN 🥺(Start Up)

Kaya sana h’wag natin sayangin ang mga pagkakataon, subukan at tahakin ang naisin kahit di sigurado at malabo. Kaya mo yan! 😊


Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PREVIOUSNEXT

Related Writings

man in black shirt standing on the ground

just show up

For me, showing up means persevering and surrendering.
silhouette of person standing on black surface

God remembers you

It’s part of our femininity and it’s okay to admit this vulnerable part of us even the “strong independent woman” gets tired and lonely too.
three women wearing blue denim jeans sitting on gray wooden bench

God Works Mightily

God works mightily and purposely and when it’s the right time He will connect us to the people who will ignite His love for us. He will touch the heart of the people who will help us in our faith walk.

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Meryl Ya

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let’s connect!