Paghinga

Kung dumating man ang panahon na maubos ang tinta ng iyong panulat,
di na sumabay sa indayog ang 'yong mga paa,
mawala sa tono ang 'yong gitara,
di magtugma ang 'yong mga tula,
di na marinig ang langitngit ng kawayan,
di na maaninag sikat ng araw,
at mawalan ng sigla ang iyong katawan.

Di man matupad lahat ng 'yong mga pangarap,
matuyo man ang mga pananim at maunti man ang anihin.

Alalahanin mo ang dahilan ng 'yong paghinga,
ang pagsubok na 'yong nalagpasan,
mga panalanging binigyang kasagutan,
mga sugat na naghilom,
mga pangamba at takot na iyong nilabanan.
pag-ibig na naging 'yong tahanan
at mga kaibigang naging sandalan.

Alalahanin mo ang Manlilikha,
S'yang nagbigay ng pagkakataon 
kasama mo sa lahat ng panahon.


Bitbitin mo ang pag-asa
at dahilan ng 'yong paghinga.

Padayon!Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Writings

man standing on top of mountain

To All The Good Guys Out There

I hope you will have the patience to wait a little more and have the courage to pursue the woman you’ve been praying for. Your effort is not in vain.…
woman in white and black striped shirt standing on yellow sunflower field during daytime

To all the women who desire to be pursued

God knows who you need in your life. Take your time. Let’s be faithful and joyful in our season. Keep the faith! Take heart!
person holding fire cracker shallow focus photography

Under the Moon

I wouldn’t expect fullness from you, because just like the moon we’re facing different phases.

Stepping out in Faith

“A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life in Him. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”


© Copyright 2022 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa


Let’s connect!