Paghinga

Kung dumating man ang panahon na maubos ang tinta ng iyong panulat,
di na sumabay sa indayog ang 'yong mga paa,
mawala sa tono ang 'yong gitara,
di magtugma ang 'yong mga tula,
di na marinig ang langitngit ng kawayan,
di na maaninag sikat ng araw,
at mawalan ng sigla ang iyong katawan.

Di man matupad lahat ng 'yong mga pangarap,
matuyo man ang mga pananim at maunti man ang anihin.

Alalahanin mo ang dahilan ng 'yong paghinga,
ang pagsubok na 'yong nalagpasan,
mga panalanging binigyang kasagutan,
mga sugat na naghilom,
mga pangamba at takot na iyong nilabanan.
pag-ibig na naging 'yong tahanan
at mga kaibigang naging sandalan.

Alalahanin mo ang Manlilikha,
S'yang nagbigay ng pagkakataon 
kasama mo sa lahat ng panahon.


Bitbitin mo ang pag-asa
at dahilan ng 'yong paghinga.

Padayon!Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about "kuliglig sa kanyang dibdib."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Writings

person holding red balloon

Maybe

Maybe if we can just utter what's inside our hearts, it won't hurt that much. Maybe we don't need to suppress our feelings, keep it in a box that nobody would know, and let it fades. Maybe we're not brave enough to accept rejections and No's. Maybe the fruit of waiting is not yet ripe. […]
landscape photography of roadway

hatinggabi

hatinggabi na pala
man sitting on mountain rock

journal prompts: adulthood

Growing up is fun too with unexpected adventures that would make you a better person. Keep seeking and learning from this life. Life is meant to live!

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Meryl Ya

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let's connect!