Paghinga

Kung dumating man ang panahon na maubos ang tinta ng iyong panulat,
di na sumabay sa indayog ang 'yong mga paa,
mawala sa tono ang 'yong gitara,
di magtugma ang 'yong mga tula,
di na marinig ang langitngit ng kawayan,
di na maaninag sikat ng araw,
at mawalan ng sigla ang iyong katawan.

Di man matupad lahat ng 'yong mga pangarap,
matuyo man ang mga pananim at maunti man ang anihin.

Alalahanin mo ang dahilan ng 'yong paghinga,
ang pagsubok na 'yong nalagpasan,
mga panalanging binigyang kasagutan,
mga sugat na naghilom,
mga pangamba at takot na iyong nilabanan.
pag-ibig na naging 'yong tahanan
at mga kaibigang naging sandalan.

Alalahanin mo ang Manlilikha,
S'yang nagbigay ng pagkakataon 
kasama mo sa lahat ng panahon.


Bitbitin mo ang pag-asa
at dahilan ng 'yong paghinga.

Padayon!Published by Merrel Ya

A lady who has been pondering her hope into Christ, inhaling His grace, and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Writings

man in black jacket standing in front of store

Can you faithfully wait?

I know how much you desire to be pursued, I know how much you want to be loved, I know how much you like to meet him. But please can…
person using laptop computer

Thoughts @ 21

Listening It’s been a while since I touch these keys composed of letters and numbers. The sound of music on my earphones made my night complete. I miss this quiet…
woman lying on white dock

breathing

Having a life here is already a win.

Stepping out in Faith

Inhaling His grace and enjoying the beauty of life. Writing about life, asking God about “kuliglig sa kanyang dibdib.”

Meryl Ya

© Copyright 2017 / Merrel Ya / Website Design by Titus Jr Laxa

Let’s connect!